الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت،الکترونیک و کنترل است. کنترل به بررسی مشخصه های دینامیک و حالت پایدار سیستمهای با حلقه بسته می پردازد.قدرت،وسایل قدرت استاتیک وگردنده را که در تولید،انتقال و توزیع توان الکتریکی بکار گرفته می شوند بررسی می کند. الکترونیک،مدارها و وسایل پردازشگر یا پردازنده ی سیگنالها را بررسی می کند که برای بدست آوردن هدف های کنترلی مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند. الکترونیک قدرت را می توان به صورت کاربردهای الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل توان الکتریکی نیز تعریف کرد.

الکترونیک قدرت بر اساس خاصیت کلید زنی عناصر نیمه هادی پایه گذاری شده است.با پیشرفت تکنولوژی نیم هادیهای قدرت،قابلیت کار باتوان وسرعت کلیدزنی وسایل قدرت بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافته است.پیشرفت در تکنولوژی میکروپروسسورها تاثیر زیادی در کنترل و ایجاد روشهای کنترلی برای عناصر نیمه هادی قدرت داشته است. وسایل مدرن الکترونیک قدرت از نیمه هادیهای قدرت و میکروالکترونیک استفاده میکنند.

امروزه الکترونیک قدرت جای مهمی در تکنولوژی مدرن یافته است و در محصولات توانبالا بکار گرفته میشود.به عنوان نمونه می توان از کنترل کننده های دما،روشنایی، موتور،منابع تغذیه،سیستمهای ولتاژ بالابا جریان مستقیم نام برد.

عناصر نیمه هادی قدرت

این عناصر بطور کل به پنج طبقه تقسیم میشوند:

(۱)دیودهای قدرت (۲)تریستورها (۳)ترانزیستورهای پیوند دوقطبی قدرت (۴) ماسفت های قدرت (۵)ترانزیستورهای دو قطبی با گیت عایق شده

انواع مدارهای الکترونیک قدرت

مدارهای اکترونیک قدرت را می توان در شش گروه طبقه بندی کرد:

۱- یکسوکننده های دیودی

۲- مبدلهای acبهdc(یکسوکننده های کنترل شونده)

۳- مبدلهای acبهac(کنترل کننده های ولتاژac)

۴-مبدلهایdcبهdc

۵-مبدلهایdcبهac(اینورترها)

۶-کلیدهای استاتیک